Badanie Echo Serca Warszawa

Istnieją trzy różne rodzaje echokardiografii – przezprzełykowa, przezklatkowa i dopplerowska. Metoda ta wykorzystuje zjawisko echa ultradźwięków, stosowane także w badaniu ultrasonograficznym (USG). Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne, które pozwala określić budowę i działanie zastawek serca, dokonywać pomiaru wielkości i pracy komór serca, a

Badanie Echo Serca Warszawa
Badanie Echo Serca Warszawa

także zdiagnozować ewentualne wady. Pozwala określić budowę i funkcjonowanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca, a także zdiagnozować ewentualne wady i nowotwory mięśnia sercowego. Badanie umożliwia także wykrycie płynu w worku osierdziowym.

Echo serca – kiedy jest wykonywane?

Echokardiografia wykonywana jest najczęściej w przypadku chorób, takich jak: zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, choroba zakrzepowo-zatorowa, zapalenie wsierdzia i choroba niedokrwienna serca. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dobrze jest wykonać wpierw podstawowe badanie EKG i RTG klatki piersiowej, które pozwolą określić stan innych elementów naszego ciała. Owe wyniki należy bezwzględnie przekazać lekarzowi, wykonującemu badanie.

Echo serca Warszawa – struktura badania

W przypadku podjęcia się badania echokardiograficznego, pacjent proszony jest o rozebranie się od pasa w górę i położenie na leżance. Wówczas lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem i przykłada głowice aparatu do ciała. Głowica przesyła fale dźwiękowe i pochlania powracające echo. Na monitorze w tym czasie wyświetlają się zmiany w budowie serca i ewentualne nieprawidłowości w jego pracy. Badanie echo serca najlepiej wykonać w akredytowanych gabinetach kardiologicznych. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne stworzyło specjalną listę akredytowanych gabinetów, w których możliwe jest wykonanie echokardiografii. Pozwoli to pacjentom wybrać odpowiednią placówkę, w której pracują renomowani specjaliści. Umiejętności kardiologa są szczególnie ważne w tym badaniu – od nich zależy bowiem rzetelna ocena stanu naszego serca.