Kardiologia

Echo serca Warszawa

Echokardiografia

jest techniką diagnostyczną, która opiera się na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych przy użyciu ultradźwięków . Jest to badanie obrazowe, które wykorzystuje ultradźwięki o

częstotliwości od 1 do 10 MHz. Po wykonaniu badania na ekranie monitora ukazywany jest wynik w postaci obrazu, który jest odbiciem fal ultradźwiękowych badanych struktur. Obraz może być rejestrowany na płycie DVD lub drukowany. Echo serca wykonywane jest w sposób pozwalający na ocenę struktur anatomicznych serca, ruchów mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych. Pozwala ocenić jednocześnie przepływ krwi w obrębie komór serca, przedsionków i dużych naczyń sercowcyh, między innymi aorty, tętnic, żył płucnych i żył głównych. W echokardiografii stosuje się różne systemy. Są to najczęściej jedno-, dwu-, lub trójwymiarowe. Dużą popularnością cieszy się także metoda dopplerowska.

Wyróżniamy kilka rodzajów badania. Do najpopularniejszych należy:

  • echokardiografia przezklatkowa
  • echokardiografia przezprzełykowa
  • echokardiografia obciążeniowa
  • echokardiografia śródoperacyjna
  • echokardiografia kontrastowa

Badanie echo serca

pozwala skutecznie przedstawić na ekranie monitora obraz serca i naczyń krwionośnych, które uzyskiwane są za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonywane jest najczęściej dla oceny morfologii serca. Aparat pozwala na obliczenie różnorakich parametrów, które idealnie oddadzą stan serca i jakość jego serca.

Badanie echo serca Warszawa – kiedy jest wykonywane?

Badanie zleca najczęściej lekarz kardiolog. Badanie jest podstawowym elementem diagnostyki. Pozwala na ocenę przebiegu wielu chorób serca, między innymi wad nabytych i wrodzonych, kardiomiopatii, niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Dzięki wykonaniu tego badania możliwa jest diagnostyka objawów takich jak duszność, szmery sercowe, omdlenia i różne rodzaje arytmii sercowych. Jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w diagnostyce chorób serca. Kardiolodzy chętnie zlecają jego wykonanie, gdyż daje dobry pogląd na sytuacje w okolicach serca.