EKG Warszawa

Elektrokardiografia, znana jako EKG jest zabiegiem diagnostycznym, który wykorzystywany jest w medycynie. Pozwala precyzyjnie zdiagnozować wiele chorób serca. Całość działania opiera się na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej pod postacią różnych potencjałów, pomiędzy dwoma elektrodami. Graficznie wynika odczytywany jest w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnie do tego przygotowanym papierze milimetrowym lub ekranie monitora.

EKG pozwala na efektywne rozpoznanie choroby, odczytanie schorzeń kardiologicznych i nieprawidłowych zapisów czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

W czym tkwi fenomen EKG?

EKG Warszawa
EKG Warszawa

Przede wszystkim w potencjale spoczynkowym. Elektrokardiogram jest graficznym zapisem zmian potencjałów w trakcie repolaryzacji i depolaryzacji komórek mięśnia sercowego. W większości przypadków na poziomie pojedynczego kardiomiocytu zmiany elektryczne przedstawiają się w konkretny sposób. Ich znajomość jest natomiast niezbędna w kontekście zrozumienia charakterystyki potencjału krzywej EKG.

W momencie spoczynkowym komórka mięśniowa sercowego znajduje się w stanie potencjału spoczynkowego, który oznacza przezbłonowy gradient ładunków elektrycznych. Stan potencjału spoczynkowego określany jest na podstawie kilku parametrów:

  • potencjał spoczynkowy wynosi ok. -90mV
  • błona komórkowa jest niemal nieprzepuszczalna dla jonów sodu w trakcie spoczynku
  • błona komórkowa jest przepuszczalna dla jonów potasu, a różnice występujące pomiędzy wnętrzem komórki, a przestrzenią zewnątrzkomórkową kierują siłę dyfuzji na zewnątrz, przeciwdziałając tym samym różnym potencjałom
  • jony sodu znajdują się w większym stężeniu komórki, a jony potasu w większym wewnątrz niej

Badanie EKG Warszawa

Szeroki kontekst badania elektrokardiograficznego sprawia, że jest ono bardzo chętnie wybierane przez osoby, których dotykają bóle serca, kłucie w klatce piersiowej i inne przypadłości, mogące wpłynąć negatywnie na komfort życia.