USG

Nowoczesny aparat RTG, czyli precyzja i bezpieczeństwo

Radiologia to niezwykle istotny element diagnostyki medycznej. Trudno sobie nawet wyobrazić funkcjonowanie współczesnej medycyny bez aparatów RTG. To one pozwalają na błyskawiczną ocenę urazów układu ruchu. Są szeroko stosowane także w diagnostyce chorób układu oddechowego czy dentystyce. Pracownie rentgenowskie znajdziemy także w klinikach weterynarii. Co ważne, technologia RTG staje się coraz bezpieczniejsza i bardziej precyzyjna. A wszystko za sprawą nowoczesnych urządzeń rentgenowskich, do których należy aparat do RTG.

Aparat do RTG i diagnostyka obrazowa

Metod diagnostyki obrazowej jest kilka, jednak to właśnie radiologia należy do najstarszych z nich. Dzisiaj obok tradycyjnego zdjęcia RTG w radiologicznej diagnostyce obrazowej dostępna jest także tomografia komputerowa. Ona również bazuje na promieniowaniu rentgenowskim, pozwala jednak na uzyskanie niezwykle dokładnego obrazu przekrojowego w postaci trójwymiarowej.

Do pozostałych metod obrazowania można zaliczyć ultrasonografię, czyli USG, rezonans magnetyczny (MR/MRI) i pozytonową tomografię emisyjną (PET). Przy czym to właśnie wraz z odkryciem promieni X diagnostyka medyczna wkroczyła na zupełnie nowy poziom. Dzięki zdjęciom rentgenowskim możliwe stało się badanie urazów kości, przez co radiografia została podstawowym elementem diagnostyki ortopedycznej. Dzisiaj aparat do RTG i uzyskane za jego pomocą zdjęcia stosowane są również w diagnostyce chorób płuc i dentystyce.

Bezpieczne i precyzyjne badanie RTG

Badanie RTG jest bezinwazyjne, jednak w czasie robienia zdjęcia rentgenowskiego konieczne jest wystawienie ciała na ekspozycję promieniowania rentgenowskiego, które niestety nie jest obojętne dla organizmu. Oczywiście przy małych dawkach napromieniowania, zagrożenie jest znikome. Problem pojawia się przy zbyt częstej konieczności wykonywania badań. Nie bez powodu badanie RTG wymaga skierowania lekarskiego. Nie może być ono wykonywane, jeśli nie zachodzi taka potrzeba.

Co ważne, na większe zagrożenie narażony jest personel pracowni RTG. Z tego też powodu producenci aparatów RTG przykładają jak najwięcej starań do optymalizacji ich funkcjonowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o zminimalizowanie dawek promieniowania, potrzebnych do uzyskania dokładnego zdjęcia.

Z pomocą przychodzą w tym zakresie nowoczesne technologie w postaci specjalnych detektorów pozwalających na redukcje dawek promieniowania. Drugim rozwiązaniem jest zdalne sterowanie aparatem, umożliwiające przeprowadzanie badania z pomieszczenia obok. Dzięki temu nowoczesny aparat do RTG oferuje wysokiej jakości zdjęcia, przy zachowaniu minimalnych dawek promieniowania i maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta i personelu.