USG

USG Doppler Warszawa

W przypadku konieczności zdiagnozowania, czy u pacjenta występują problemy związane z układem krwionośnym, warto poddawać się badaniu USG Doppler Warszawa.

Placówki zlokalizowane w Warszawie świadczą usługi na wysokim poziomie. Zespół składa się z profesjonalistów, a wyniki z badań są udostępniane na krótko po wykonanym badaniu USG. Nie ma zatem konieczności długotrwałego oczekiwania na dokumentację medyczną, co znacznie usprawnia proces diagnozowania. Pacjenci poddawani badaniom USG nie muszą także specjalnie się do nich przygotowywać. Jedyne wytyczne dotyczą stroju, aby nie krępował ruchów oraz zachowania diety, w przypadku badań związanych z jamą brzuszną.

Badanie metodą Dopplera pozwala natomiast na ocenę tętnic i żył w odcinku szyjnym oraz w kończynach. Jeśli zachodzi podejrzenie, że u pacjenta doszło do zwężenia żył, tętnic lub naczynia krwionośne zostały uszkodzone bądź zatkane, to badanie UAG wykaże wszystkie te nieprawidłowości. Samo badanie jest bezbolesne i nie trwa dłużej niż 40 minut. Pacjent musi jednak udostępnić do badania tę część ciała, co, do której zachodzi podejrzenie o schorzeniu. Stąd tez wymagany jest strój niekrępujący ruchów. Pacjent w trakcie badania może odczuwać dyskomfort w związku z przesuwaniem głowicy aparatu po miejscach zmienionych chorobowo.

Żylaki lub pajączki, które są umiejscowione w kończynach w taki sposób, że odczuwalny jest ból przy ich dotknięciu, mogą powodować nieprzyjemne odczucia także podczas badania USG.

Lekarz musi bowiem przesunąć głowicą po wszystkich miejscach, które dadzą obraz tego, w jakiej częstotliwości przepływa krew. Jeśli w wyniku obserwacji potwierdzi się, że u pacjenta doszło do zwężenia lub zablokowania naczyń, to lekarz zaproponuje stosowne sposoby udrożniania ich. Jedną z popularnych metod jest wszczepienie stentów. Te drobnej budowy siateczkowe rurki, pozwalają na usztywnienie naczynia, a tym samym zwiększenie przepływu krwi.

Pacjenci, u których w rodzinie dochodziło do tego typu zachorowań, są genetycznie bardziej obciążeni. Dlatego też konieczne jest reagowanie na każde niepokojące i trudno wytłumaczalne dolegliwości. Szczególnie wiąże się to z uczuciem mrowienia lub drętwienia kończyn, co może sugerować przyblokowanie lub niedostateczne dokrwienie narządów wewnętrznych. Obserwacja tego typu zjawisk pozwala uniknąć większych komplikacji. Niedokrwienie narządów wewnętrznych może bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Po zdiagnozowaniu choroby i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, należy bezwzględnie przestrzegać zleceń lekarzy. Pacjenci po zabiegach mniej inwazyjnych szybciej wracają do zdrowia, a co za tym idzie, niekiedy powracają także do poprzednich nawyków. W przypadku chorób powodujących zwężenie żył i tętnic, takich jak miażdżyca, niezwykle ważne jest stosowanie się do zaleceń. Jeśli pacjent poddany był zabiegom bardziej skomplikowanym, to niewykluczone, że czas jego rekonwalescencji będzie dłuższy. Nie mniej jednak lekarz prowadzący każdorazowo przekazuje szczegółowe wytyczne, co do zaleceń.