Rehabilitacja

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz

 Pojawienie się nowych prywatnych gabinetów rehabilitacyjnych w naszym kraju nie jest to już zjawisko marginalne.

Wręcz przeciwnie – rynek usług zdrowotnych podlega dynamicznemu rozwojowi. Korzystanie z usług prywatnych gabinetów rehabilitacyjnych to nie jest już domena najbardziej zamożnego Polaka, coraz więcej osób i tych o niewielkich dochodach coraz częściej wybiera prywatną opiekę lekarską. Rehabilitacja to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Starzejące się w szybkim tempie społeczeństwo oraz wydłużenie życia zwiększa liczbę osób starszych wymagających opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz.

Jak podaje raport WHO z ostatnich lat najwięcej fizjoterapeutów przypada w Finlandii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii. W Polsce na 100 tysięcy mieszkańców przypada obecnie 126 fizjoterapeutów, więc jesteśmy na wysokiej pozycji w rankingu międzynarodowym. W latach 2014-2016 w Polsce wzrosła liczba czynnych zawodowo fizjoterapeutów, zaangażowanych w sposób bezpośredni w pracę z pacjentem (z 42 tys. w 2014 r. do ponad 48 tys. w roku 2016). Obserwuje się wzrost poszerzenia się rynku usług fizjoterapeutycznych prywatnych wobec liczby fizjoterapeutów pracujących wyłącznie na kontrakt z NFZ. Zawód fizjoterapeuty wymagający posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty co jest wyrazem troski o pacjenta i jakości świadczonych usług. Dzisiaj pacjenci trafiający do gabinetu fizjoterapeutycznego mają pewność, że trafiają do przedstawiciela specjalistycznego zawodu medycznego, a świadczone zabiegi są profesjonalne i zgodne ze sztuką.

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz. Dzięki rehabilitacji leczniczej możliwe jest odzyskanie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i zdolności do pracy. Poprawia także jakość naszego życia. Rehabilitacja lecznicza odbywa się w warunkach ambulatoryjnych (odpowiednia dla pacjentów poruszających się samodzielnie), domowych (dla pacjentów z problemami poruszania się), ośrodka lub oddziału dziennego (dla pacjentów wymagających całodobowego nadzoru medycznego, co nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych) oraz stacjonarnych (dla pacjentów potrzebujących całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego).

Mieszkańcy Warszawy Żoliborza mogą uzyskać pomoc m.in.: w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego na ul. Szajnochy 8, w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego, na ul. Elbląskiej 35, zespole rehabilitacji domowej Urszula-Stopińska-Głuszak NZOZ Lecznica Medyczna „ALVIT” na Słowackiego 5/13, NZOZ-Przychodnia Lekarska „PERPETUUM MOBILE” na ul. Broniewskiego 9 w zakładzie/ośrodku rehabilitacji leczniczej dziennej, poradni rehabilitacyjnej, w dziale fizjoterapii, poradni rehabilitacyjnej czy zakładzie rehabilitacji leczniczej dziennej.