EKG Warszawa

Badanie EKG wykonywane jest najczęściej w spoczynku. Lekarz prowadzący zleca to badanie, jeśli podejrzewa zaburzenia pracy serca. Elektrokardiografia jest częstym elementem diagnostycznym. Pozwala ona skrupulatnie ocenić jakoś pracy serca i ewentualne wady. Do jej podstawowych zalet możemy zaliczyć przede wszystkim bezbolesność i nieinwazyjność. EKG niestety nie wykrywa wszystkich przypadłości związanych z sercem. Istnieje natomiast pewna grupa schorzeń, która diagnozowana jest wyłącznie przy pomocy tego badania. Dotyczy to przede wszystkim zaburzeń, odnoszących się do impulsów elektrycznych w sercu. Subiektywne odczucie pacjenta, jest w obliczu badania EKG bardzo często mylące. Dzieje się tak na skutek, tego, że pacjent nie jest w stanie wyczuć wszystkich patologii, związanych z jego organizmem.

Badanie EKG zlecane jest najczęściej w sytuacji występowania bólowych w klatce piersiowej. W wielu przypadkach pacjenci wiążą je z bólami serca. Ból w klatce piersiowej należy do popularnych przypadłości. Nie zawsze jednak oznacza problemy z sercem. Do najczęstszych dolegliwości zaliczyć można niedokrwienie serca, które lokalizowane jest na przedniej powierzchni klatki piersiowej. Pojawia się najczęściej po wysiłku fizycznym i zmusza do jego zaprzestania. Objawy te często powiązane są z zawałami serca. Inna lokalizacja dolegliwości może towarzyszyć innym chorobom. W każdym niemal przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem specjalistą, który pomoże skrupulatnie ocenić stan naszego serca.

Badanie EKG zlecane jest także bardzo często w przypadku występowania uczucia kołatania serca, które w wielu przypadkach jest objawem arytmii serca. Powiązane jest ono z migotanie przedsionków. W przypadku, gdy serce pracuje „za szybko” lub „za wolno”, mogą występować objawy takie jak duszność napadowa, zawroty głowy, lub krótkotrwała utrata przytomności, która najczęściej trwa od kilkunastu sekund do jednej minuty. Po tym czasie odzyskiwana jest świadomość.

EKG Warszawa

Elektrokardiografia to nieinwazyjna, bezbolesna metoda, która pozwala wykryć choroby mięśnia sercowego, wykorzystując do tego czynności bioelektryczne. Ludzkie serce pracuje niczym pompa. Tłoczy krew do naczyń, znajdujących się w całym organizmie. W trakcie każdego skurczu i rozkurczu przez ten mięsień przepływają impulsy elektryczne. Impulsy pochodzące z węzła zatokowo-przedsionkowego, kurczą się dzięki obecności wiązek mięśnia sercowego. Cały cykl pracy jest naturalnym stymulatorem serca. Badanie EKG pozwala rejestrować i ocenić funkcjonowania mięśnia sercowego. Wynik podawany jest na papierowym wydruku. Elektrody umieszczone na skórze i w miejscach przepływu impulsów elektrycznych gwarantują rzetelną ocenę stanu mięśnia sercowego.

EKG Warszawa – co jest oceniane?

Przede wszystkim ocenie podlegają ewentualne pogrubienia ściany mięśnia sercowego i poszczególne jego fragmenty. Oceniane jest także położenie mięśnia sercowego w klatce piersiowej i nieprawidłowe ukrwienie. Ponadto sprawdza się częstość pracy serca i rodzaj rytmu wiodącego, a także ewentualne pobudzenie elektryczne mięśnia sercowego, które może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Kiedy zdecydować się na wykonanie?

Badanie EKG powinno zostać wykonane przez każdą osobę powyżej 45 roku życia, bez względu na płeć. Najlepiej dołączyć je do okresowych badań u lekarza rodzinnego. Wskazaniem do wykonania badania są także bóle w klatce piersiowej, nasilone zawroty głowy, duszności, regularne utraty przytomności i odczucie „kołatania serca”. Wówczas konieczne jest zgłoszenie do lekarza, który wykona EKG. Badanie wykonuje się także w przypadku przygotowania przedoperacyjnego, lub w kontekście testu wysiłkowego.

Przebieg

Badanie jest bezbolesne. Trwa zazwyczaj około pięciu minut. W tym czasie montowana jest specjalna aparatura i przymocowywane są elektrody. Prawidłowa ocena parametrów, powinna wynosić od 50 do 100 uderzeń na minutę. Rytm serca powinien być miarowy lub zatokowy.